Historia

Nykarleby LBC grundades och har verkat i Nykarleby sedan 1979.

Kontoret finns i den byggnad som i tiderna var Nykarleby Järnvägs Stationshus. Det byggdes 1948 enligt statsjärnvägarnas ritningar för stationshus i denna storlek. Magsinet flyttades från Kovjoki station. Trafiken öppnades 20 april 1949 med persontrafik mellan Nykarleby och Jakobstad samt godstrafik. Järnvägen indrogs from. 1 juni 1982. Nykarleby LBC köpte stationshuset 1988.

De svartvita bilderna på denna sida tillhör Anders Fors.